Categorie: Offtopic

Fairway bijen

No Comments
honeybee perching on yellow flower

De Royal Keerbergen Golf Club liet in een recent persbericht weten dat er sinds kort een bijenhotel werd geplaatst achter de tee van hole 4 in samenwerking met Natuurpunt. Bijen zijn uiteraard uitermate belangrijk en het is dan ook fijn om te zien dat de club zich inzet voor een beter natuurbeheer en bijdraagt aan het versterken van onze bijen.

Het is namelijk zo dat er steeds minder bijen in onze streken (en over de ganse wereld) aanwezig zijn, maar dat zij wel erg noodzakelijk zijn voor de bestuiving – en dus de correcte werking – van 80% van alle landbouwgewassen.

Het bijenhotel voor wilde bijen achter de tee van hole 4 op het terrein van de RKGC

Het toeval wil dat ik eveneens al een tijdje bezig ben met de voorbereiding van de komst van bijen. Anders dan de RKGC hebben we in mijn onderneming, Gifted Services, besloten om een bijenkast te plaatsen op het terrein van onze hoofdzetel in Keerbergen. Dit betekent dat er niet alleen een plaats zal aangelegd worden waar deze bijen kunnen uitrusten, zoals het geval is in een bijenhotel, maar dat er eveneens ondersteuning wordt voorzien door de professionele imkers van Het Bijenkabinet zodat de bijen gezond blijven.

Samen met het Bijenkabinet gaan we er ook voor zorgen dat er voldoende nieuwe aanplanting wordt voorzien zodat de bijen in hun nabijheid – naast de bossen en velden die zich rondom de hoofdzetel bevinden – meteen voldoende voedsel kunnen vinden. We hebben er ook op gelet dat de kast niet te dicht in de directe omgeving van andere kasten staat om concurrentie tussen volkeren te vermijden.

Het aanplanten van allerhande bomen en planten om de bijen te ondersteunen heeft nog een andere belangrijke reden: anders dan bij RKGC waar het hotel vooral voor wilde bijen werd opgezet, gaat het in ons geval om honingbijen. Deze laatste worden, zoals gezegd, vaker verzorgd door een imker waardoor zij een significant voordeel ervaren t.o.v. wilde bijen die deze ondersteuning typisch niet hebben. Mochten er geen bijkomende voedselbronnen beschikbaar gemaakt worden, dan zouden deze laatste mogelijk verhongeren. Daarom is het belangrijk om niet louter een bijenkast te plaatsen, maar eveneens voldoende aandacht te besteden aan het toevoegen van wat natuur om de alle bijen uit de omgeving te ondersteunen. Voor zij die meer willen weten over goede bijenplanten, neem een kijkje op de site van de weekvandebij.be. De voorbereidingen rondom de bijenkast zijn volop aan de gang en onze bijenkast zou vanaf de week van 23 augustus op ons terrein geplaatst worden.

Omdat het toch over een significante investering gaat voor een kleine onderneming als de onze hebben we contact genomen met het agentschap Natuur & Bos om na te gaan welke ondersteuning zij kunnen bieden. Helaas moet je rond communicatie vanuit een overheidsdienst niet veel verwachten – wat ook hier weer het geval bleek. Behalve een kort antwoord: “Kijk eens op de website”, bleven we wat op onze honger zitten. De meeste subsidies “op de website” lijken vooral gericht naar grote bedrijven wat ons niet verder helpt. Geen nood! Ook met de gemeente Keerbergen namen we een aantal weken geleden via mail contact met twee afzonderlijke diensten. We houden jullie op de hoogte wanneer we van hen een antwoord mogen ontvangen…

Ondersteuning of niet, het project gaat uiteraard door! Eind augustus mogen jullie een update verwachten. Hopelijk hebben we tegen dan eveneens wat informatie vanuit de gemeente of Natuur & Bos mogen ontvangen. Het belangrijkste is natuurlijk het ondersteunen van de natuur in de wijde omgeving (tot wel 6km volgens Het Bijenkabinet!) en dat gaan we met dit project zeker kunnen doen. En de honing? Die wordt deels bewaard om de bijen te helpen overwinteren en een ander deel zal aan het goede doel worden geschonken. Dat zal wel pas ten vroegste in 2022 zijn want het honingseizoen is dit jaar al voorbij